Aktuality

Seznam přijatých uchazečů na odvolání


Pozvánka na celokrajskou konferenci EVVO

Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola, Opava, příspěvková organizace pořádá ve dnech 6. – 7. června 2019 celokrajskou konferenci EVVO pod názvem „Potraviny a péče o krajinu“. Záštitu nad konferencí převzal hejtman Moravskoslezského kraje prof.  Ing. Ivo Vondrák, CSc., náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová a náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. Stanislav Folwarczny.

Celokrajská konference EVVO je pořádána za finanční podpory Moravskoslezského kraje. Vzdělávací program „Biotechnologie v potravinářství“ byl akreditován rozhodnutím MŠMT – 25245/2016-1-696 ze dne 8. 8. 2016. Přihlášení na konferenci je možné do 31. května 2019.

Pozvánka a program ke stažení – zde.
Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky zde nebo kliknutím na odkaz v pozvánce.


PERIODICKÉ ŠKOLENÍ ŘIDIČŮ MOTOROVÝCH VOZÍKŮ


Seznam přijatých uchazečů – maturitní obory


Seznam přijatých uchazečů – učební obory


Nabídka ubytování pro studenty

Nabídka ubytování v Domově mládeže ve školním roce 2019/2020 – ke stažení zde.


Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2019/2020 – ke stažení zde.


Přijímací zkoušky 2019

Sdělení MŠMT, kterým se určuje časový rozvrh konání písemných testů jednotné přijímací zkoušky do 1. ročníků oborů vzdělání s maturitní zkouškou ve školním roce 2018/2019 naleznete – zde.


Školní prodej rostlin


Vyhodnocení výtvarné soutěže – Den mláďat 2019

Letošní ročník výtvarné soutěže pro MŠ a 1. stupně ZŠ Opavska v rámci Dne mláďat byl věnován léčivým rostlinám pod názvem „Bylinky léčí nejen lidi, ale i zvířátka“. Do výtvarné soutěže zaslaly obrázky děti z osmnácti mateřských škol a ze sedmi základních škol. Celkem jsme vystavili rekordních 184 obrázků a do hlasování se zapojilo 1 532 návštěvníků. Svými hlasy přispěli k výhře autorům následujících obrázků. Děkujeme všem dětem za to, že nakreslily tolik krásných obrázků a paním učitelkám za to, že dokázaly děti namotivovat k této činnosti a že nám obrázky poslaly. Těšíme se na další spolupráci s vámi se všemi.

Výsledková listina – zde, seznam zúčastněných škol – zde, odkaz na všechny fotografie obrázků – zde.


Exkurze do Prahy

Dne 6. května 2019 studenti 1. ročníku přírodovědného lycea a další studenti naší školy zhlédli nejen krásy našeho hlavního města Prahy, ale hlavně navštívili ZOO zahradu v Troji, která nabízí unikátní exempláře fauny a flory. I když počasí nebylo příznivé a bylo velmi chladno všem účastníkům se exkurze líbila. Velké poděkování patří všem za jejich dochvilnost a skvělé reprezentování naší školy v Praze.

 


Přednáška o likvidaci odpadů

V rámci realizace krajského environmentálního projektu „Badatelství“ se žáci druhého a třetího ročníku přírodovědného lycea zúčastnili v úterý 30. dubna přednášky „Využití biotechnologických postupů při likvidaci odpadů“. Lektorkou této přednášky byla Ing. Janáková,  Ph.D. z katedry environmentálního inženýrství VŠB.


Oslava Dne Země

Dne 28. 4. 2019 pořádalo město Opava akci Oslava Dne Země. Této akce se zúčastnila i naše škola. Čtyři žákyně z třetího ročníku Přírodovědného lycea, pod vedením paní učitelky Ing. Pavelové, seznamovaly návštěvníky s dřevinami, které rostou ve školním parku.


Jízda zručnosti traktorem s přívěsem – regionální kolo

Dne 26. 4. 2019 se na naší škole  pořádal 3. ročník regionálního kola v jízdě traktorem s přívěsem pro Moravskoslezský a Olomoucký kraj pod záštitou Zemědělského svazu ČR v rámci projektu „ Zemědělství žije!“.

Akce se zúčastnilo celkem 14 žáků (8 chlapců a 6 dívek) z 5 škol v rámci těchto krajů. Soutěžící kteří se umístili na prvních třech místech v kategorii chlapců a 1. místě v kategorii dívek, budou nominováni do Celostátního kola pořádaného 29. 5. 2019 Střední školou technickou a řemeslnou, Nový Bydžov p. o. v areálu ZS Sloveč, a. s., se sídlem v Městci Králové.

V letošním roce byla novinkou kategorie dívek, které měly dráhu usnadněnou o zrušení překážky „couvání do garáže“. Souboj byl náročný a soutěžící museli prokázat své řidičské umění na okruhu, který se skládal z 8 překážek. Soutěžní trasu nakonec zdolalo všech 14 soutěžících ať už bravurně, nebo s drobnými chybami.


Další stránka »