Aktuality

Dny otevřených dveří


Den stromů

V neděli 14. 10. 2018 se v sadech Svobody od 13 do 17 hodin uskutečnila tradiční akce Den stromů. Pěkné počasí přilákalo do parku mnoho návštěvníků. O příjemné prožití odpoledne se postaralo velké množství organizátorů z opavských základních i středních škol i z řad soukromníků. Naše škola přispěla k programu několika soutěžemi připravenými pro děti různého věku, ale i speciální hádankou pro dospělé. Akci připravily studentky 3. ročníku přírodovědného lycea Petra Benová, Vendula Jantová, Lucie Kubánková a Tereza Macháčková společně s Mgr. Lenkou Motykovou.


Noc vědců 2018

Dne 5. 10. 2018 žáci 3. ročníku oboru Chemik – operátor navštívili celorepublikovou vědecko-popularizační akci „Noc vědců 2018“ v budově PřF Univerzity Palackého v Olomouci. Program probíhal od 18. hodiny večerní až do půlnoci. Žáci si prohlédli nespočet exponátů, laboratoří, vědeckých pokusů a robotů. Nechyběla ani historie vědy, lasery nebo také matematika. Nejvíce žáky zaujala výroba a následná ochutnávka „nechemické“ zmrzliny vyrobené pomocí kapalného dusíku, výroba bomb do koupele nebo také astronomické pozorování krásné noční oblohy ze střechy fakulty.


Exkurze na VŠB v Ostravě

Ve středu 3. října 2018 navštívili studenti 4. ročníku přírodovědného lycea katedru Enviromentálního inženýrství VŠB v Ostravě. V laboratořích si mohli vyzkoušet rozbor vzorku povrchové vody, roztřídění směsi různorodých látek, získali informace o invazních rostlinách, biomonitoringu vody, třídění pevných látek a  postupu při zpracování badatelských pokusů.


Potravinová sbírka 2018


Kritéria přijímacího řízení pro rok 2019

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2019/2020 – ke stažení zde.


ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

07. 12. 2018 08:00 h písemná závěrečná zkouška
10. 12. 2018 12:30 h praktická závěrečná zkouška
18. 12. 2018 08:00 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.


1. otevřené mistrovství Moravskoslezského kraje v orbě

V sobotu 8. Září 2018 se uskutečnilo 1. otevřené mistrovství Moravskoslezského kraje v orbě. Společnost pro orbu zaštítěná Ministerstvem zemědělství České republiky tuto soutěž na krajské a celostátní úrovni organizuje již 40 let. Vítězové celostátních kol pak postupují na Mistrovství Evropy a Mistrovství světa. Mistrovství světa se v příštím roce uskuteční v Minnesotě v USA.
1. otevřeného mistrovství Moravskoslezského kraje se organizačně ujala Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola v Opavě spolu se Školním statkem v Opavě a připravili dle zástupců společnosti pro orbu jedno z nejpodařenějších krajských mistrovství v historii. V krásném počasí babího léta se soutěže ve 3 kategoriích zúčastnilo celkem 12 oráčů z celého kraje, kteří se svými traktory a pluhy do Opavy zavítali. Součástí akce byla přehlídky zemědělské mechanizace 6 významných prodejců zemědělské techniky. Generálním partnerem akce pak byla firma Opall Agri, která je z našeho regionu a patří k nejvýznamnějším tuzemským výrobcům zemědělské techniky. Akci doprovodilo také vystoupení jezdeckého oddílu školy na koních. V kategorii  klasických jednostranných pluhů zvítězili shodným součtem bodů pan Mališ Josef z firmy KHM servis s.r.o. Šenov a jeho synovec Mališ Martin reprezentující  SOŠ Frýdek Místek. V kategorii víceradličných otočných pluhů se stal vítězem pan Josef Urbisch z Kravař reprezentující Agroservis  Hlučín. Ve svých 79 letech prokázal letité zkušenosti a dovednosti. V kategorii juniorů obsadili stupně vítězů pan Robin Malohlava z farmy Chabičov a zástupci pořádající Masarykovy střední školy zemědělské a Vyšší odborné školy v Opavě Jindřich Šášek a Pavel Tengler. Speciální cenu náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje pak získala jediná žena mezi startujícími Petra Grygarová, rovněž  z pořádající školy. Akci navštívilo asi 300 diváků z řad odborné i laické veřejnosti a měla natolik kladné ohlasy, že společnost pro orbu zvažuje pověřit pořádáním Mistrovství Evropy v roce 2020 právě opavskou zemědělskou školu. To by bylo mimořádné ocenění nejen pro školu, ale také pro město Opavu a Moravskoslezský kraj a možnost vidět dovednosti nejlepších oráčů z Evropy v našem regionu. Výsledková listina – zde.


Třídní schůzky 1. ročníků


Plán maturitních zkoušek – podzim 2018


Další stránka »