Aktuality

Úřední hodiny o letních prázdninách

Od 3. 7. – 18. 8. 2017 – středa – od 8:00 – 12:00 hodin;
od 21. 8. – 31. 8. 2017  denně od 8:00 – 12:00 hodin.

ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

  • 8. 9. 2017 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška
  • 11. 9. 2017 v 7:00 h praktická závěrečná zkouška
  • 19. 9. 2017 v 8:00 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.


Termíny podzimní maturitní zkoušky


Náhradní a opravný termín absolutorií

Náhradní a opravný termín absolutorií je stanoven na středu 13. září 2017 od 14 hodin.


Exkurze do Prahy

V pondělí 26. 6. 2017 se studenti naší školy zúčastnili jednodenní exkurze do Prahy. Pražská ZOO se nachází v malebné části Praha Troje, kde na jejím nejvyšším místě můžete spatřit Prahu jak na dlani. Po tříhodinové procházce jsme udělali menší procházku v centru Prahy, kde studenti mohli shlédnout opravující se Orloj, Staroměstské a Václavské náměstí a v neposlední řadě Karlův most. Počasí nám přálo a studentům se exkurze velmi líbila.


Program Recyklohraní a sběr hliníku

Také v letošním školním roce se naše škola zapojila do programu  Recyklohraní. Cílem tohoto programu je rozšířit znalosti ohledně třídění a recyklace odpadů u žáků mateřských, základních i středních škol. K získávání nových znalostí a bodů přispívají i úkoly k vyhlašované k daném tématům. Programem je taktéž zajištěn zpětný odběr baterií a elektrozařízení. V tomto školním roce naše škola získala celkem v programu Recyklohraní 1 139 bodů zásluhou dvou studentek Elišky Havalové a Táni Svobodové ze třídy 3. L, které zpracovaly podklady k vyhlašovaným tématům a staraly se o sběr elektroodpadu, baterií a hliníku. Celkem bylo odevzdáno 18 kg elektroodpadu a 23 kg baterií. V prostorách školy probíhá také sběr hliníku. Tento odpad musí být tříděn a následně odevzdán do opavské sběrny RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny, s.r.o. Celkem bylo vytříděno a odevzdáno 39 kg hliníku.


Spolupráce s mateřskými školami

Studentky 3. ročníku přírodovědného lycea Eliška Havalová a Táňa Svobodová své znalosti o sběru hliníku uplatnily i ve výukových programech, které si připravili pro děti mateřských škol. Tyto programy předvedly v MŠ Edvarda Beneše, MŠ Vaničkova, MŠ Neumannova, MŠ Heydukova, MŠ Riegrova, MŠ Služovice, MŠ Hněvošice, MŠ Mostní, MŠ Vávrovice a také ve dvou základních školách – v Hněvošicích a Služovicích. V šesti školských zařízeních rovněž pomáhaly se tříděním hliníku. Celkem vytřídily 28,7 kg hliníku.


Hotel pro hmyz

Tříčlenné družstvo žáků 3. L ve složení Filip Kocián, Monika Stará a Miroslav Řezníček se zúčastnilo soutěže O nejoriginálnější hmyzí hotel, kterou vyhlásila ZOO Ostrava. Úkolem bylo vyrobit hmyzí hotel, postup při výrobě natočit a umístit na vhodné místo. Jejich snažení bylo oceněno 3. místem.


Celostátní kolo soutěže v Jízdě zručnosti traktorem 2017

Dne 22. 6. 2017 se naše škola zúčastnila celostátního kola soutěže v Jízdě zručnosti traktorem s přívěsem, které se konalo v Janovicích nad Úhlavou. Toto kolo pořádala SOU a SOŠ Sušice, ve spolupráci se Zemědělským svazem ČR, pod záštitou ministra zemědělství Ing. Mariana Jurečky. Do tohoto kola byli zařazeni žáci, kteří se umístili na prvních příčkách v regionálních kolech.
Naší školu reprezentoval vítěz regionálního kola Moravskoslezského a Olomouckého kraje žák 4. ročníku oboru Agropodnikání  Lukáš Lokaj. Je nutno podotknout, že se konalo 8 regionálních kol, ve kterých soutěžilo celkem 150 žáků. Do celostátního kola se dostalo 23 nejlepších z celé České republiky. Naše želízko v ohni „a to doslova 🙂 34 oC ve stínu“ Lukáš Lokaj v silné konkurenci úžasně zabojoval a dokázal, že ví jak se má zacházet s traktorem a má jeho ovládání v malíčku a umístil se na vynikajícím 2. místě! Jsme rádi, že máme takové žáky, kteří chtějí ukázat a dokázat ostatním co umí a taky reprezentují naší školu.
Lukáši gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci a přejeme štěstí i nadále.
Mgr. Kamil Ondrušák


UČITELÉ PRAXE JDOU S DOBOU

V rámci již tradiční spolupráce školy s partnery a zástupci zemědělského sektoru se učitelé praxe pravidelně účastní školení a předvádění nejmodernější techniky přímo ve firmách. Vždy se jedná o prezentaci nejmodernější techniky, kterou si v rámci akcí mohou i vyzkoušet. Výsledkem těchto aktivit je, že učitelé znají nejnovější trendy v technice a zemědělské výrobě. Pravidelně dochází i k tomu, že tato nejmodernější technika je škole zapůjčována k výuce žáků, včetně výukové dokumentace. V tomto týdnu jsme se například účastnili předvádění pícninářské techniky firmy CLAAS a samojízdných postřikovačů firmy AGRIFAC.


Další stránka »