Aktuality

Pozvánka na tiskovou konferenci


Upozornění na nedostupnost webových stránek

Vzhledem k technické odstávce budou v termínu pátek 17. 7. 2020  od 12 hodin do pondělí 20. 7. 2020 do 12 hodin nedostupné webové stránky školy a telefony. Informace můžete sledovat na sociálních sítích, telefonický kontakt je umožněn na číslech
734 423 682, 734 423 681.

Děkujeme za pochopení.

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Od 6. 7. – 23. 8. 2020 každou středu od 8:00 – 11:30 hodin
Od 24. – 31. 8. 2020 každý den od 8:00 – 11:30 hodin 
 
V případě nepřítomnosti volat na tel. čísla: 734 423 682, 734 423 681

2. kolo přijímacího řízení oboru – Chemik operátor


SEZNAM PŘIJATÝCH UCHAZEČŮ K 29. 6. 2020


výsledky přijímacího řízení – náhradní termín přijímacích zkoušek


ORGANIZACE PODZIMNÍCH ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK 2020

7. 9. 2020 v 8:00 h písemná závěrečná zkouška
9. 9. 2020 v 13:00 h praktická závěrečná zkouška
16. 9. 2020 v 7:45 h ústní závěrečná zkouška

Uchazeči, kteří budou konat opravnou zkoušku, jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.


SOČ 2020 – celostátní kolo

Další vynikající výsledek žákyně školy ve středoškolské odborné činnosti.  V letošním ročníku středoškolské odborné činnosti dosáhli žáci školy vynikajících výsledků v okresním a krajském kole. 1 žákyně školy postoupila až do celostátní přehlídky této prestižní soutěže. Zde výborně reprezentovala školu a obsadila celkově 8. místo (1. místo mezi negymnaziálními školami). Úspěch je o to cennější, že v letošním ročníku probíhala soutěž v období koronavirové pandemie  s využitím on-line obhajob, což na žáky kladlo další velké nároky na přípravu a realizace.

Vynikajícího úspěchu po 1. místě v okresním kole a 1. místě v krajském kole dosáhla:

Marie Graclíková s prací „Měření vlastností různých odrůd domácích moštovaných jablek“
– 8. místo v kategorii 07 „Zemědělství, potravinářství, lesní a vodní hospodářství“, v celostátním kole
Výsledková listina 42. ročníku SOČ – zde.


Seznam přijatých uchazečů k 24. 6. 2020

 


2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor Chemik operátor, ke stažení – zde.


Další postup v přijímacím řízení na školu – rady a informace

Postup při přijímacím řízení do maturitních oborů ke stažení – zde.


Seznamy přijatých uchazečů o studium – maturitní obory


Důležitá informace k přijímacím zkouškám

Žáci, kteří se 8. června 2020 zúčastní přijímacích zkoušek, jsou dle současné legislativy v souvislosti s koronavirovou pandemií povinni donést „Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ podepsané zákonným zástupcem. Toto prohlášení odevzdají u prezence při vstupu do budovy. Čestné prohlášení je na straně č. 7 přiloženého materiálu k ochraně zdraví a navazuje na informaci z pozvánky – zde.


Organizace prázdninové praxe

Informace k prázdninové praxi v přiloženém souboru  – zde.


2. kolo přijímacího řízení – obor Zahradník


Konzultace a třídnické hodiny

V souladu s aktualizovaným harmonogramem uvolňování opatření ve školství ke dni
8. 6. 2020 sdělujeme, že:
Masarykova střední škola zemědělská a Vyšší odborná škola Opava, příspěvková organizace organizuje konání konzultací v rámci třídnických hodin. Individuálně dle tříd s dodržením aktuálních epidemiologických a hygienických opatření proběhnou na škole v období od
8. do 12. června 2020. Bližší informace žákům jsou v příloze – zde.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


Postup školy při přijímacím řízení do maturitních oborů

Sdělení MŠMT k jednotným přijímacím zkouškám – zde.
Postup školy při přijímacím řízení do maturitních oborů – zde.


2. kolo přijímacího řízení

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení na obor Zahradník, ke stažení – zde.


Nová informace pro nepřijaté uchazeče o studium

V návaznosti na ustanovení § 65 odst. 4 (vyhl. č. 232/2020 Sb.) vydané 7. 5. 2020 vyjadřuje uchazeč svou vůli být přijat na základě nového rozhodnutí formou žádosti. To znamená, že každý uchazeč, který nebyl na  Masarykovu střední školu zemědělskou a Vyšší odbornou školu Opava, příspěvková organizace   přijat a stále má o studium na naší škole zájem, musí poslat žádost o nové rozhodnutí. Nepřijatým uchazečům jsme dopis s vyrozuměním odeslali.

Žádost se podává do tří pracovních dnů od seznámení s touto skutečností. Lze ji přinést osobně v pracovní dny od 8 do 12 hod. na sekretariát školy, poslat poštou nebo podepsanou naskenovat a odeslat e-mailem. 

Potřebujete-li poradit, neváhejte nás kontaktovat na telefonních číslech:
555 333 001 nebo 736 765 533.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


termíny maturitních zkoušek

Třída Obhajoba ZP Praktická MZ Profilová MZ
4. A 29. 5. a 3. – 4. 6. 2020 8. – 12. 6. 2020
4. L 3. – 5. 6. 2020 9. – 15. 6. 2020
4. C 9. – 15. 6. 2020 16. – 22. 6. 2020
2. N 16. 6. 2020 18. – 24. 6. 2020

Podrobný plán maturitních zkoušek ke stažení – zde.


Konzultace pro žáky posledních ročníků před závěrečnými zkouškami, maturitami a absolutorii v období od 11. 5. 2020 do 29. 5. 2020

Ochrana zdraví a provoz do konce školního roku 2019/2020
Hlavní dokumenty:

Školní směrnice – zde Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového onemocnění – zde

Metodiky ke stažení:

VOŠ – zde SŠ – zde Domov mládeže – zde

Rozmístění učeben a časy konzultací:

VOŠ – zde Teoretické vyučování – zde Praktické vyučování – zde

 


Provoz sekretariátu školy

Sekretariát školy je otevřen v pracovní dny od 8 do 12 hod. 


Hodnocení studia ve 2. pololetí školního roku 2019/2020

Vyhláška MŠMT ČR o hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí 2019/2020 – zde.
Metodický postup při hodnocení výsledků vzdělávání – zde.


INFORMACE PRO UBYTOVANÉ NA DM

Domov mládeže bude do konce školního roku 2019/2020 uzavřen. Vzhledem k této situaci si přijeďte pro všechny své osobní věci a odevzdat klíče v termínech 29. 4. 2020, 1. 5. 2020, 6. 5. 2020 od 9 – 14 hod. Vstup do domova mládeže po pěti osobách + jeden doprovod. Přihlášky na školní rok 2020/2021 si stáhněte na stránkách školy – zde, odevzdat je můžete při vyzvednutí věcí osobně, poštou nebo emailem na adresu:
domov.mladeze (zavináč) zemedelka-opava.cz  do 29. 5. 2020.
Žádáme rodiče, aby zrušili do konce školního roku 2019/2020 trvalé příkazy, kterými platí ubytování a stravné na DM. Veškeré informace o nástupu na školní rok 2020/2021 dostanete poštou do 14. 8. 2020.
Informace k vyúčtování stravy a ubytování na DM ve školním roce 2019/20:
– v měsíci březnu Vám bylo odečteno 21 dnů za ubytování. V měsících duben, květen a červen se ubytování neplatí.
– přeplatky Vám budou vráceny v květnu na Vaše účty.
Jana Konvalinová
vedoucí vychovatelka 


Seznam přijatých uchazečů do učebních oborů


informace k přijímacímu řízení – učební obory

Informace k průběhu přijímacího řízení na učební obory – zde.


Informace k průběhu přijímacího řízení

Informace k přijímacímu řízení 2020zde.


Jak to zvládnout

Milí studenti,

vzhledem k mimořádným opatřením, která nyní doprovázejí život nás všech, Vám chci nabídnout své služby ve formě telefonických či mailových konzultacích. Pokud pociťujete cokoliv, s čím bych Vám mohla být nápomocna (jakákoli forma psychických potíží či nepohody, horší zvládání stresu, problémy při organizaci učiva, jeho nezvládání, rodinné či osobní obtíže apod.), obracejte se prosím na mail: monika.tichackova@zemedelka-opava.cz. V odkazech přikládám tipy, co smysluplného dělat s větším množstvím volného času a jak si zachovat v této době psychickou pohodu, také čemu se vyvarovat a co naopak vyhledávat. Všem přeji pevné zdraví, nervy a dostatek trpělivosti.
Ke stažení – Jak být doma a v pohodě,  Jak to zvládnout.
PhDr. Monika Ticháčková


Důležitá zpráva

Vážení žáci posledních ročníků střední školy a uchazeči o studium na škole. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo předpokládaná schémata přijímacích, závěrečných a maturitních zkoušek, které umísťuji pro Vaši informaci na školní web. Přeji Vám pevné zdraví, optimismus a mnoho sil při specifické přípravě na důležité zkoušky.

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


tisková zpráva MŠMT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy dnes vydalo tiskovou zprávu k plánovanému průběhu maturitní zkoušky, jednotné přijímací zkoušky a závěrečné zkoušky v souvislosti s řešením mimořádné situace v důsledku šíření koronavirové nákazy. Celý text tiskové zprávy naleznete na webu MŠMT pod tímto odkazem:
http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/msmt-pripravilo-reseni-pro-prijimaci-zaverecne-a-maturitni.

Bližší informace ohledně organizace zkoušek na školách Vám sdělíme co nejdříve v návaznosti na schválení návrhu zákona.


Vyhlášení nouzového stavu

Na základě vyhlášení nouzového stavu  a Informací MŠMT k vyhlášení nouzového stavu
č. j. 11703/2020-2 ze dne 12. 3. 2020 je provoz školy a jejich součástí  omezen:
  • s účinností od 11. 3. 2020 do odvolání je zakázána osobní přítomnost žáků a studentů při vzdělávání nebo studiu ve škole a všech součástech školy
  • s účinnosti od 13. 3. 2020 do odvolání  je přerušen provoz velké a malé tělocvičny školy
  • s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání je omezen kontakt školy s veřejností na všední dny od 8 do 12 hod. na sekretariátu školy
  • s účinností od 16. 3. 2020 bude areál školy otevřen pouze od 7,30 do 12,30 hod.
  • s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání je zastavena činnost školní kuchyně a jídelny
  • pedagogičtí zaměstnanci školy mohou s účinností od 16. 3. 2020 do odvolání pracovat v režimu home office

Ing. Arnošt Klein
ředitel školy


Informace pro zákonné zástupce žáků

Vážení zákonní zástupci žáků,
vzhledem k mimořádné situaci bylo vedením školy žákům nařízeno domácí samostudium. Distanční forma vzdělávání bude probíhat přes systém Google Classroom (http://classroom.google.com). Všechny informace, domácí úkoly, přístupy k e-learningovému vzdělávání budou zveřejněny v systému Bakaláři – v sekci domácí úkoly. Pro doplňkové informace sledujte web školy (www.zemedelka-opava.cz) a sociální sítě. Děkujeme za pochopení.


Rozhodnutí Bezpečnostní rady státu

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu se s účinností od 11. 3. 2020 zakazuje osobní přítomnost žáků základních, středních a studentů vyšších odborných škol ve školách a školských zařízeních  až do odvolání. Rozhodnutí bylo provedeno  v intencích zákona č. 561/2004 Sb., zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Škola a školská zařízení budou pro žáky a studenty uzavřeny, o dalším vývoji situace budou žáci, studenti a jejich zákonní zástupci pravidelně informováni prostřednictvím webových stránek školy, prostřednictvím programu Bakalář apod.
Nařízení Ministerstva zdravotnictví  – zde.

Informace pro uchazeče o studium

Vážení uchazeči o studium na naší škole. Také v letošním roce jsme pro přijímací řízení připravili kompletní nabídku našich studijních a učebních oborů. V záložce „Uchazeči“ najdete Kritéria přijímacího řízení, Přihlášky ke studiu, Zdravotní způsobilosti podle jednotlivých oborů a Školní vzdělávací programy. Kritéria přijímacího řízení a informační brožurku o naší škole přikládáme také k této zprávě. Budete-li mít jakékoliv nejasnosti či dotazy k přijímacímu řízení, neváhejte nás kontaktovat na tel. 736 765 533 nebo mailem info@zemedelka-opava.cz.
Kritéria přijímacího řízení – zde, brožurka o naší škole – zde.

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ROK 2020

Kritéria pro přijetí ke studiu ve školním roce 2020/2021 – ke stažení zde.


Další stránka »