Aktuality

PŘÍPRAVNÉ KURZY K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA SŠ 2020

                Registrace do přípravného kurzu bude uzavřena 20. prosince 2019!

Ve školním roce 2019/2020 organizujeme přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy. Cílem je seznámit studenty 9. ročníků základních škol s podobou přijímacích testů a v souladu s katalogem požadavků je co nejlépe na zkoušky připravit. Náplní kurzu je tedy také opakování učiva základní školy pod vedením našich zkušených pedagogů. Kurz má tři varianty, přičemž zájemce se může přihlásit buď na celý kurz (varianta 3), nebo jen na jednu jeho část (varianta 1 nebo 2).
Varianta 1 – 6 × 90 minut – Český jazyk – 500 Kč (Mgr. Jitka Feikusová)
Varianta 2 – 6 × 90 minut – Matematika – 500 Kč (Mgr. Radka Semerová)
Varianta 3 – 12 × 90 minut – Český jazyk + Matematika – 900 Kč.
Kurz se otevře při minimálním počtu 10 žáků ve skupině. Přípravný kurz bude probíhat vždy v úterý, a to v období od 7. 1. 2020 do 31. 3. 2020, v čase 15:30 – 17:00. Vyučovací předměty se budou v jednotlivých týdnech střídat – jedno úterý bude Český jazyk (90 minut), další úterý Matematika (90 minut).

Přípravné kurzy jsou určeny pro uchazeče o studium na všech typech středních škol. Došlé přihlášky budou řazeny dle data přijetí platby. Počet míst je omezen.
Přihlásit se můžete prostřednictvím elektronické přihlášky – zde.
V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím kancelář školy (tel: 555 333 003).


PODĚKOVÁNÍ ZA ÚČAST V POTRAVINOVÉ SBÍRCE 2019

Také v letošním roce jsme se zapojili do potravinové sbírky, za aktivní účast jsme obdrželi děkovný dopis a certifikát o účasti na sbírce. Všem, kteří se do sbírky přispěli, jménem vedení školy děkujeme a věříme, že v příštím ročníku budeme stejně vstřícní a štědří.


Ztráty a nálezy na Adventu

Pokud mezi nálezy najdete svou věc, můžete si ji vyzvednout na sekretariátu školy v pracovní dny mezi 7 – 15 hod.


Adventní soutěž


2. termín dne otevřených dveří

Ve středu 11. prosince 2019 se uskuteční 2. termín Dne otevřených dveří. V 16:00 h bude zahájení a představení školy v aule. Přibližně od 16:30 se zájemci přesunou  do odborných učeben,  kde bude probíhat interaktivní ukázka jednotlivých oborů.  Rovněž bude možnost si vyzkoušet, co daný obor obnáší (ukázky, pokusy, jízda v traktoru, ochutnávky, aranžování atd.).  Asi od 17:00 bude probíhat prohlídka školy, tříd, drobnochovu, domova mládeže.


Adventní Wroclaw

Ve čtvrtek 5. prosince 2019 se naši studenti vydali prozkoumávat nejen adventní čas, ale i faunu a floru v polské Wroclawi. Po více než tříhodinové cestě autobusem jsme nejdříve byli nadšeni zoologickou zahradou s afrikáriem a oceanáriem. Následovala prohlídka Tumského ostrova se starobylou katedrálou Svatého Jana Křtitele. Rovněž jsme se prošli podél břehů řeky Odry a nakonec jsme se pohltili tou pravou vánoční atmosférou starobylých trhů, kde na nás čekalo nesčetné množství všemožných lahůdek. Velký dík patří našim studentům za jejich dochvilnost a skvělou reprezentaci naši školy.


EKOENERGIE 19 – Chytrý region

Dne 27. listopadu 2019 na Střední škole teleinformatiky, Ostrava proběhlo finále soutěže žáků základních a středních škol projektu EKOENERGIE 19 – Chytrý region. Naší školu na této akci zastupovaly žákyně Natálie Adamcová a Markéta Válková, které navštěvují čtvrtý ročník Přírodovědného lycea. Tyto žákyně se zúčastnily soutěže s prací pod názvem „Využití odpadů“.


12. ročník „Adventu na zemědělské škole“ skončil

Děkujeme všem spoluorganizátorům a návštěvníkům naší již tradiční akce „Advent na zemědělské škole“ za spolupráci a za návštěvu. Celkem se naší výstavy zúčastnilo přes 9 000 lidí. Snažili jsme se připravit co nejpestřejší program pro malé i větší. Snad se Vám naše předadventní výstava líbila. Přejeme všem krásné a klidné prožití adventního času. Více fotografií – zde.


ÚSPĚCHY V LOGICKÉ OLYMPIÁDĚ

Základního kola Logické olympiády, tedy soutěže pořádané Mensou České republiky se letos zúčastnilo 29 žáků naší školy. Ti soutěžili v kategorii C, což jsou žáci 1.- 4. ročníků SŠ. Celkem bylo v této kategorii přihlášeno 13 412 žáků z celé ČR. Nejlepší řešitelem logických úloh a vítězem v rámci naší školy se stal žák 2. L Dominik Jašurek.  Na druhém a třetím místě se pak umístili Filip Hoblík z 1. C a Klára Gebauerová z 2. C. Všem výhercům gratulujeme!


XII. ADVENT NA ZEMĚDĚLSKÉ ŠKOLE


Informace ke stávce 6. 11. 2019

Vzhledem k situaci, že se velká část zaměstnanců školy dne 6. 11. 2019 připojí k jednodenní stávce vyhlášené ČMOS pracovníků ve školství, bude v daný den omezený provoz školy a výuka jednotlivých tříd bude zkrácena na maximálně 4 hodiny. Konkrétní rozpis výuky je uveden ve škole a na webových stránkách školy www.zemedelka-opava.cz v programu Bakalář.
Třídní schůzky se uskuteční v dlouhodbě plánovaném termínu, tj. středa 6. 11. 2019 od 16 hod. v budově školy, Purkyňova 12, Opava. Rozpis tříd a vyučujících bude k dispozici ve vestibulu školy v přízemí.


Další stránka »