Aktuality

Přijímací řízení 2017

Informace k přijímacímu řízení ve školním roce 2016/2017

  • Kritéria přijímacího řízení 2017  – zde.
  • Obecné informace přijímacího řízení pro uchazeče – zde.
  • Odkaz na ilustrační testy k přijímacím zkouškám – zde.


                Termín pro podání přihlášky ke studiu je do  1.  b ř e z n a  2017!


Sekretariát školy po dobu školních prázdnin

Sekretariát školy je po dobu školních prázdnin, tj. od 27. 2. do 3. 3. 2017 v provozu od 8 do 14 hodin.


ZEMĚDĚLKA BAVÍ PŘEDŠKOLÁČKY

Studentky 2. ročníku přírodovědného lycea (Anička Gregořicová, Petra Bláhová, Kristýna Bartůsková a Beata Bouchalová), spolu s paní učitelkou Brímusovou a Motykovou připravily pro děti z MŠ Sadová zábavný výukový program nazvaný  „Bylinky kolem nás“. Dosud proběhla tři setkání, kde si děti vyzkoušely setí a řízkování bylinek a navštívily náš školní skleník. Další aktivity budou následovat po celý školní rok.


UČITELÉ PŘEDÁVAJÍ ZKUŠENOSTI ZE ŠKOLENÍ

Učitelé školy ve spolupráci se zaměstnavateli a prodejci moderní zemědělské techniky se pravidelně účastní kvalifikačních školení, kde jsou seznamování s nejnovějšími stroji a trendy v  oblasti zemědělství. Zpravidla na tato školení navazuje možnost zapůjčení moderní techniky škole, kde se získané vědomosti a dovednosti přenáší na žáky. V minulém týdnu byl škole do výuky zapůjčen traktor Steyr CVT 6205, žáci si mohou vyzkoušet jeho ovládání a seřízení přímo ve výuce.


Nabídka ubytovaní pro studenty

Domov mládeže ubytovací zařízení poskytuje ubytování a stravování žákům  MSŠZe a VOŠ, Opava a všem žákům středních a vyšších odborných škol. Nabídka ubytování pro rok 2017/2018 – zde. Více informací o možnostech ubytování včetně přihlášky najdete – zde.


ŠKOLENÍ V OBLASTI PRECIZNÍHO ZEMĚDĚLSVÍ

V rámci stanovené dlouhodobé strategie školy „Zvyšování kvality vzdělávání žáků zemědělských oborů s vazbou na zaměstnavatele“,  bylo ve spolupráci s firmou BV Technika, a. s. provedeno školení učitelů školy v oblasti využití nejnovějších technologií v zemědělské praxi. Školení bylo zaměřeno na zavedení a využití precizního zemědělství v praxi. Tématem bylo využití systému komunikace zemědělské techniky v systému ISOBUS s možností využití systému družicových navigačních systému a automatizace řízení traktorů. Naše škola disponuje nejmodernější zemědělskou technikou, na kterou budeme výše uvedené systémy aplikovat.


Svět je chemie

Dne 9. 2. 2017 se vybraní studenti naší školy zúčastnili vyhlášení výsledků chemické soutěže „Svět je chemie“, kterou již pravidelně pořádá VŠCHT v Praze. Studenti zaslali do soutěže 3 fotografie s vybranou chemickou tématikou a ve čtvrtek 9. 2. 2017 se zúčastnili slavnostního vyhlášení v prostorách VŠCHT v Praze. Studenti měli možnost prohlédnout si budovu školy, podívali se do laboratoří forenzní analýzy a nesměla chybět ani prohlídka školního pivovaru. Po výborném občerstvení se studenti vrátili domů a po cestě již přemýšleli, s jakými fotografiemi zkusí štěstí příští rok.


Školení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin

Ve dnech 20. a 21. 2. 2017 proběhne školení pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin I. stupně v rozsahu 12 hodin. Zahájení je v pondělí 20. 2. 2017 v 8:00 hod. v aule školy.


Valentýnský turnaj pro 3. Z

Desátý ročník Valentýnského turnaje tříd ve florbale ovládla třída 3. Z ve složení Seidler, Mika, Mitura, Janošek, Pospiech, Sikora. Druhé místo obsadil tým ze třídy 1. N, třetí byla třída 1. A, čtvrtý pak tým ze 3. A. Nejlepší hráčka byla Michaela Štefíková ze 3. A, nejlepší brankář Martin Seidler ze 3. Z, nejlepší hráč Ondřej Mika ze 3. Z. Všem zúčastněným děkujeme.


ODBORNÉ ŠKOLENÍ TECHNIKY PÖTTINGER

Dne 9. 2. 2017 se zúčastnili vybraní žáci školy oboru Zemědělec, farmář odborného školení firmy DFH, s. r. o. v Mošnově. Tématem školení byla zemědělská technika firmy Pöttinger, představení secích strojů Terrasem. Lektorem školení byl hlavní servisní technik firmy Pöttinger pro ČR pan Josef Vlach. Školení proběhlo v rámci spolupráce školy s výše uvedenou firmou, za což děkujeme.


Výběrové řízení na místo asistenta pedagoga

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo asistenta pedagoga. Více v přiloženém souboru – zde.


Další stránka »