• banner-park
  • banner-ekologicka-skola
  • banner-geologicka-sbirka

Aktuality

Třídní schůzky

Ve čtvrtek  10. listopadu 2016 v 16:00 h budou probíhat informační třídní schůzky pod vedením třídních učitelů. Pozvánka s programem – zde.


Výběrová řízení na místa učitelů

Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo učitele ekonomických předmětů. Bližší informace v přiloženém souboru – zde.
Ředitel školy vypisuje výběrové řízení na místo učitele angličtiny. Bližší informace v přiloženém souboru – zde.


EXKURZE DO OSVĚTIMI

V pátek 14.října 2016 studenti, převážně prvních ročníků, navštívili Osvětim, kde pod vedením zkušených průvodců shlédli místa, kde Židé během druhé světové války žili a pracovali. Podle fotografií atmosféra židovských táborů zapůsobila na naše studenty.
Motto: Nezapomeneme! …mj. i proto, že – jak se říká: kdo zapomene na svou minulost je odsouzen si ji prožít znovu.


Oznámení

Kurz pro výkon obecných zemědělských činností se pro malý zájem nebude konat.

Den stromů 2016

V neděli 16. října 2016 proběhl v parku kolem Ptačího vrchu Den stromů, který pořádalo statutární město Opava. Žáci Petra Bouchalová, David Kuňák a Aneta Schaffartziková ze 4. ročníku oboru Ochrana přírody a prostředí měli pro ty nejmenší návštěvníky připravenou výrobu masek z listí. Pro ostatní bylo nachystáno poznávání plodů stromů a keřů po hmatu. Návštěvníci, které neodradilo ani nevlídné počasí, mohli poznávat i stromy z dendrologické stezky naší školy. Každý návštěvník stanoviště byl odměněn maličkostí s motivem školy.


Sbírka potravin 2016


SPOLUPRÁCE ŠKOLY S PARTNERY

V rámci spolupráce školy s výrobci a prodejci moderní zemědělské techniky si škola pravidelně zapůjčuje moderní techniku od našich partnerů k výuce.  V tomto případě jsme si k výuce zapůjčili nesený 4 radličný pluh Jupiter firmy OPaLL-AGRI, s. r. o., který je agregován s nově pořízeným traktorem Claas Arion 530.


KROUŽEK MODERNÍ TECHNIKY

Škola jako reakci na požadavky žáků zemědělských oborů otevírá v letošním školním roce „Kroužek moderní zemědělské techniky.“ Žáci se zde dovědí teoretické informace a budou si moci vyzkoušet i praktické činnosti se stroji.

Zájemce o kroužek zveme ve čtvrtek 20. října 2016 v 14:40 h na informační schůzku, kde se dozvědí více. Žáci se mohou předběžně registrovat u pana Bc. Milana Duška na
e-mailové adrese: milan.dusek@zemedelka-opava.cz


OPRAVNÉ TERMÍNY ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

Opravné termíny závěrečných zkoušek pro obory Zemědělec, farmář a Zahradník jsou stanoveny na následující dny:

5. 12. 2016 v 8 hodin – písemná závěrečná zkouška,
6. 12. 2016 v 7 hodin – praktická závěrečná zkouška,
14. 12. 2016 v 8 hodin – ústní závěrečná zkouška.

Uchazeči o zkoušku jsou povinni minimálně 1 měsíc před konáním zkoušky oznámit písemně účast na této zkoušce a oznámení odevzdat na sekretariátu školy.


SETKÁNÍ S PANEM PREMIÉREM

Dne 28. září 2016 se zástupci naší školy zúčastnili dne otevřených dveří krajského úřadu MSK. Učitelé a žáci na akci představili moderní zemědělskou techniku, „MiniZOO“ se zvířátky a další zajímavosti školy. Naši prezentaci ocenil přítomný pan premiér ČR Bohuslav Sobotka s hejtmanem MSK panem Miroslavem Novákem, kteří s učiteli a žáky krátce pohovořili a ocenili kvalitní prezentaci školy.


Další stránka »